Tag: SPRING/SUMMER 2016

MIU MIU : SPRING/SUMMER 2016

MIU MIU : SPRING/SUMMER 2016

มิว มิว ในฤดูกาลนี้ให้ความสนใจในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย ขัดแย้ง ไม่ลงตัว ซึ่งเป็นเรื่องยากในการหาทางออกของมนุษย์