Tag: CURATED

CURATED • Autumn/Winter 2016

CURATED • Autumn/Winter 2016

” BELIEVE “ เอก ทองประเสริฐ ดีไซเนอร์มากฝีมือเจ้าของแบรนด์ CURATED เปลี่ยนพื้นที่ภายในร้าน Broccoli Revolution สุขุมวิท 49 ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะจากผลงานของ 3 ศิลปินหญิง ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ“ความเชื่อ” โดยใช้ชื่อนิทรรศการ Exhibition 13 ‘Believe?’